இடைக்காடு மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்கம் -கனடா நிர்வாகசபைக்கூட்டம்

New Logo

மேற்படி எமது சங்கத்தின் நிர்வாகசபைக்கூட்டம், இவ்வாண்டுக்கான மாரிகால ஒன்றுகூடல் பற்றியும் வேறுபல விடயங்கள் பற்றியும் கலந்துரையாடு வதற்காக கூடுவதெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலம் : 11.10.2015 (ஞாயிறு) @ 9:00 AM
இடம் : Siva –Sika இல்லம்
16 Milford Haven Dr,Toronto, ON, M1G 3C6
நிவாகசபை அங்கத்தவர்களயும் மற்றும் நலன்விரும்பிகளையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
நன்றி
செயலாளர்.
N மகேசன்
Mahesan 416-949-1815
Siva-Siha 416-431-0829
Last Modified: October 5, 2015