கனடா இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்க உறுப்பினர் அனைவர்க்கும்,

 

கனடா பழையமாணவர் சங்கம் சிறப்புப் பொதுக்கூட்ட அறிவித்தல்.

29.12.2013 அன்று  கனடா செல்வச்சன்னதி கோவில் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில்,  யாப்பு பொதுச்சபையின் அங்கீகாரம் பெறப்படவில்லையென பல அங்கத்தவர்கள் சுட்டிக்காட்டி அது பொதுச்சபையின் அங்கீகாரம் பெறப்படவேண்டும் என வலியுறுத்தியதனால் அதற்காக போதிய கால அவகாசத்துடன் ஓர் பொதுக்கூட்டத்தை கூட்டி அதற்கான அனுமதியைப்பெறுவதெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டNew Logoது.

அதன்படி 26.1.2014 அன்று கூடிய நிர்வாகசபைக்கூட்டத்தில் முக்கியமாக யாப்பின் அனுமதியினைப்பெறும்பொருட்டு 23.3.2014 அன்று சிறப்புப்

பொதுக்கூட்டம் ஒன்றினைக்கூட்டுவதற்கு  தீர்மானிக்கப்பட்டது

எனவே அங்கத்தினர் அனைவரும் இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தமது ஆக்கபூர்வமான கருத்தினையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

இடம்:  கனடா செல்வச்சன்னதிகோவில் மண்டபம்.

காலம்:  23.3.2014 ஞாயிறு

நேரம்:   காலை 10.00 மணி

 

நன்றி,

அன்புடன்,

ந. சிவகுமாரு

(செயலாளர்)