மனிதனுடைய ஆசைக்கு அளவே இல்லை

வாய்க்கு ருசியான விதம் விதமான உணவு, அழகான  பகட்டான ஆடைகள், ஆடம்பர மாடிமனை வீடுகள், வேண்டிய இடத்துக்கு சென்றுவர சொகுசான வாகனங்கள் இனிமையான பொழுதுபோக்குச் சாதனங்கள். இப்படி உலகத்திலுள்ள அத்தனை வசதிகளும் தனக்குக் கிடைக்கவேண்டுமென இன்றைய மனிதன் விரும்புவது இயல்பானதே. அவற்றைதேடி ஓடும் மனிதனின் ஆசைகளை கனடிய மண் ஓரளவு தீர்த்து வைத்துள்ளது என்றுதான் கூறவேண்டும்.

கனவுலகக்கனடாவும் களையிழந்த கனடாவும்