இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

images (2)

நாளைய வாழ்க்கை என்னும்
புது பானையில்….
புதிய எண்ணங்கள்
புதிய நண்பர்கள்
புதிய முயற்சிகள்
புதிய நம்பிக்கைகள்
புதிய திட்டங்களை சேர்த்து

சோர்விலா செயல்கள்
என்னும் தீயை மூட்டி

                                                                                                                    பொங்கட்டும் புது வாழ்வு …!

புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்

தீமைகளை மறந்து
நல்லதை செய்திட
சோதனைகளை மறந்து
சாதனைகளை செய்திட                                                  இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம் – கனடா
தோல்வியை மறந்து
வெற்றியை அடைந்திட
புதுப்பொலிவோடு
புத்தொளி வீசிட
துன்பங்கள் நீங்கி
இன்பங்கள் பொங்கிட
புன்னகை முகத்தோடு
புதுவருடத்தை வாழ்த்தி
வரவேற்ப்போம்.

Last Modified: December 31, 2014