இடைக்காடு பழைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
Scan-11 Scan-12
விசேட ஆங்கில வகுப்புக்கான நிதி கோரல் பற்றிய கடிதமும் மற்றும் எமது நிலையான வைப்புப் பற்றிய கடிதமும் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவைகள் பற்றிய உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களை தயவுடன் நிர்வாகத்திற்கு தெரியப்படுத்துமாறு வேண்டிக்கொள்கின்றோம் .
நன்றி.
இடைக்காடு பழைய மாணவர் சங்க செயற்குழு – கனடா