திருமதி .லில்லி  ஆனந்தராஜா காலமானார். இவர் இளைப்பாறிய விலங்கியல் திரு.ஆனந்தராஜா அவர்களின் அன்பு  மனைவி ஆவர். ஈமைக்கிரிகை நாளை சனிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு Warden/ Seppard Highland Funeral Home இல் நடைபெறும்.

 

Posted in: 2016.
Last Modified: September 23, 2016