இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம் கனடா- மாரிகால ஒன்றுகூடல் – 2014
peter banque

Peter and Paul Banquet Hall 231 Milner Ave, ON M1S 5E3 Scarborough

மேற்படி விடயம் தொடர்பாக எமது 13.9.2014ம் திகதிய அறிவித்தலுக்கமைய எமது மாரிகால ஒன்றுகூடலும் கலை நிகழ்வுகளும் 25.12.2014 அன்று 231 Milner Ave, Scarborough, ON M1S 5E3 என்னுமிடத்தில் அமைந்துள்ள Peter and Paul Banquet Hall Scarborough மண்டபத்தில் நடைபெறும். நிகழ்வுகள் மாலை 5.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். கட்டணம் வழமைபோல் Family – $50 senior couples- $30 single or over 21 working people- $20 ஆகும்.
முக்கிய குறிப்பு : நாம் ஏற்கனவே கேட்டுக்கொண்டதன்படி நிகழ்ச்சிகளை 15.11.2014 மதியம் 12.00 மணிக்கு முன்பதாக உரியவர்களிடம் தொடர்புகொண்டு தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
திரு சி.பொன்னீசன் 416-4398613
திரு சி.ரூபன் 416-2866567
திரு த. முருகன் 416-9095393
திருமதி. பத்மாவதி நவகுமார் 416-7882645
மேலும் எமது மாரிகால ஒன்றுகூடல் மற்றும் வேறு விடயங்கள் பற்றியும் கலந்துரையாடுவதற்காக 15.11.2014 அன்று .பி.ப.3.00 மணிக்கு இல 58, Kencliff Crescent (M1P 4E5) அமைந்துள்ள எமது இல்லத்தில் செயற்குழுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அக்கூட்டத்தில் அங்கத்தவர்களும் நலன் விரும்பிகளும் கலந்துகொண்டு தமது ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
நன்றி,
ந.சிவகுமாரு—செயலாளர்
03.11.2014
Last Modified: December 31, 2014