கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையில் 0505T043502இடைக்காடு மகாவித்தியாலய சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கும் நன்கு கற்பித்து அவர்களை வழிநடத்திய ஆசிரியர் சமூகத்துக்கும் அவ்வாறான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கிய இடைக்காடு கிராம மக்களுக்கும் கனடா பழைய மாணவர் சங்கம் தனது மகிழ்ச்சியையும் தொடர்ந்தும் இதுபோன்ற முன்னேற்றகரமான செயல்களை செய்வோம் அனைவரும் இணைந்து என்று கூறி விடை வருகின்றோம் நன்றி