குளிர் கால ஒன்றுகூடல் 2013 சிறப்புக் கூட்டம் .

IMV OSA Canada Logoவணக்கம்,  

இதுவரை கிடைக்கப் பெற்ற நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு நிரல் படுத்தல்  ,உணவு ஒழுங்குகள், அரங்க ஒழுங்குகள் என்ற அடிப்படையில் வருகின்ற ஞாயிறுக்கிழமை (03.11.2013) அன்று காலை 10:00 மணியளவில் திரு.மூர்த்தி அவர்களின் இல்லத்தில் கூடுவதென தீர்மானிக்கப் பட்டுள்ளது.எனவே அங்கத்தவர்கள் நலன் விரும்பிகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் ஆலோசனைகளையும் கருத்துக்களையும் வழங்கி சிறப்புற நடாத்த ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

முக்கிய குறிப்பு இதுவரை நிகழ்ச்சிகளை பதிவு செய்து கொள்ளாதவர்கள் 31.Oct. 2013 இற்கு முன்னர் உரியவர்களிடம் பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

இடம்: திரு.மூர்த்தி அவர்களின் இல்லம் (27 loggerhead grove)

காலம்: 03.11 2013காலை – 10:00  மணி.

நன்றி.

நிர்வாகக் குழு.