திரு .பொன்னையா வேலாயுதபிள்ளை

துயர்பகிர்வோம்http://t.co/7R3XgtdO44 திரு பொன்னையா வேலாயுதபிள்ளை (Technical Officer FMTC- அநுராதபுரம்) அன்னை மடியில் : 25 நவம்பர் 1939 — ஆண்டவன் அடியில் : 17 ஏப்ரல் 2014 யாழ். இடைக்காட்டைப் பிறப்பிடமாகவும், கனடா Toronto

More Details...