நிர்வாகசபைக்கூட்டக்குறிப்பு – 01.06.2014

இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கம் – கனடா நிர்வாகசபைக்கூட்டக்குறிப்பு – 01.06.2014 இடைக்காடு பழையமாணவர் சங்கத்தின் நிர்வாகசபைக்கூட்டம் 01.6.2014 ஞாயிறன்று இல.91  மொண்டியோ றைவ் (Mondeo Drive) திரு செ. கணேஸ் அவர்களின் இல்லத்தில் காலை

More Details...

Theebika Wins Again

Theebika Wins Again Miss Theebika Thangavel of J/Idaikkadu Maha Vidyalaya-The National level Goldmedal Winner at the National Tamilday Competition 2013-wins another first place at National

More Details...

யாப்பு

imv-yapu (8) இவ் யாப்பு சம்மந்தமாக எவ்வங்கத்தவராவது தமது அபிப்பிராயத்தைத் தெரிவிக்கவிரும்பின் தமது எழுத்துமூலமான ஆலோசனையை ponkanthavel@yahoo.com மற்றும் sivakumaru@hotmail.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு July 04, 2014 முன்னர்.அனுப்பிவைக்குமாறு தயவுடன்

More Details...

மனதில் பட்டது, நெஞ்சைத் தொட்டது

இடைக்காடனின்  மனதில் பட்டது, நெஞ்சைத் தொட்டது     தோற்றுவிடும் வெற்றியாளர்கள்,  வென்றுவிடும் தோல்வியாளர்கள்   புத்தியுள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம்  புத்திசாலியில்லை  என்றொரு பாடலுண்டு. எமது வாழ்வை வெற்றிபெற

More Details...