திரு கந்தையா வேலுப்பிள்ளை (சின்னண்ணை)

துயர்பகிர்வோம் இடைக்காடு இத்தியடியை (தெருவடி) பிறப்பிடமாகவும் வாழ்விடமாகவும் கொண்ட திரு கந்தையா வேலுப்பிள்ளை (சின்னண்ணை) 30. 06. 2014 அன்று இடைக்காட்டில் காலமானார். அன்னார் காலம்சென்ற கந்தையா பொன்னம்மா தம்பதிகளின் அன்பு மகனும் திரு

More Details...