திரு. சுப்ரமணியம் குணசேகரம்

 துயர்பகிர்வோம் வளலாய், அச்சுவேலியை பிறப்பிடமாகவும் இடைக்காடு, அச்சுவேலியை வதிவிடமாகவும் கொண்ட சுப்ரமணியம் குணசேகரம் (அப்பன்) என்பவர் நிகழும் வருடம் புரட்டாதி மாதம் 24 ம் நாள் இலங்கையில் காலமானார். அன்னார், காலஞ்சென்ற சுப்பிரமணியம் சரஸ்வதி

More Details...