திருமதி.கைலைநாதன் செல்வமணி

துயர்பகிர்வோம் திருமதி.கைலைநாதன் செல்வமணி இறைபதமடைந்தார். இடைக்காட்டைப் பிறப்பிடமாகவும் திருகோணமலையை வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி கைலைநாதன் செல்வமணி திருகோணமலையில் இறைபதமடைந்தார். அன்னார் காலம் சென்றவர்களான கொத்தவளவு விசுவலிங்கம் பாக்கியமனோண்மணி அவர்களின் அன்பு மகளும் , தோப்பு,

More Details...