திருமதி.மனோன்மணி கார்த்திகேசு

துயர் பகிர்வோம். இலங்கை , இடைக்காட்டைப் பிறப்பிடமாகவும், வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி மனோன்மணி கார்த்திகேசு அவர்கள் இடைக்காட்டில் அன்னாரின் இல்லத்தில் 22-06-2015 அன்று இறைபதமடைந்தார். அன்னார் காலஞ்சென்ற கார்த்திகேசு அவர்களின் அன்பு மனைவியும், காலஞ்சென்றவர்களான

More Details...

திருமதி.வல்லிபுரம் அருளம்மா

துயர் பகிர்வோம். இடைக்காட்டைப் பிறப்பிடமாகவும் வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி.வல்லிபுரம் அருளம்மா இடைக்காட்டில் அன்னாரின் இல்லத்தில் இன்று 15-06-2015) இறைபதமடைந்தார். அன்னார் காலம் சென்றவர்களான வேலுப்பிள்ளை நாகம்மா தம்பதிகளின் மகளும், காலம் சென்ற சுப்பர் வல்லிபுரம் (ஆசிரியர்

More Details...

திருமதி.தங்கபாக்கியம் தங்கவேலாயுதம்

துயர் பகிர்வோம். திருமதி.தங்கபாக்கியம் தங்கவேலாயுதம் காலமானார். இடைக்காட்டைப் பிறப்பிடமாகவும் வளலாயை வதிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி. தங்கபாக்கியம் தங்கவேலாயுதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (07-06-23015) இறைபதமடைந்தார். அன்னார் காலம்சென்றவர்களான சிற்றம்பலம்- இராசம்மா தம்பதிகளின் அன்பு மகளும், காலம் சென்ற

More Details...

திரு .சிவசுப்பிரமணியம் முத்துக்கிருஷ்ணன்

துயர் பகிர்வோம்.   இடைக்காட்டைப் பிறப்பிடமாகவும் நாவலர் வீதி யாழ்ப்பாணத்தை வதிவிடமாகவும் கொண்ட சிவசுப்பிரமணியம் முத்துக்கிருஷ்ணன் 26-05-2015 அன்று காலமானார். அன்னார் காலஞ்சென்ற சிவசுப்பிரமணியம் மற்றும் கண்மணி தம்பதிகளின் அன்புமகனும் சியாமளாவின் (ஆசிரியர், டொன்

More Details...