அவதிப் பொதுமை

அவதிப் பொதுமை இங்கே அவதி எனும் பதம்; எதனையும் ஆராய முற்படாத அவசரம் என்பதாக அர்த்தப் படுகிறது. ;கண்ணால் காண்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் போய்- தீர விசாரித்தறிவதே மெய்; என்ற முதுமொழி ,

More Details...

Diwali 2015

மனம் நிறைந்த இனிய தீபாவளித்திருநாள் வாழ்த்துகள். 2015 இடைக்காடு பழையமாணவர்

More Details...