கனடாவில் இடைக்காட்டினைச் சேர்ந்த மூத்த குடியினர் திருமதி. கங்காதேவி நல்லதம்பி மற்றும் திரு. நல்லதம்பி சிதம்பரப்பிள்ளை அவர்கள் இருவரும் யோகாசன பயிற்சியினை நிறைவு செய்து தமது பட்டமளிப்பு விழாவினை நிறைவு செய்துள்ளார்கள்.அவர்களை நாம் நிறைவான ஆரோக்கியமான மென்மேலும் முன்னுதாரண பணிகளை செய்து மேலும் நமது கிராமத்துக்கும் எமது சமூகத்துக்கும் எமது இனத்துக்கும் நற்பெருமை சேர்த்து நலமுடன் வாழ வாழ்த்துகின்றோம். நன்றி.

Posted in: 2023.
Last Modified: January 16, 2023