அதிகாலை கனடாவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது .இன்று உயர்தர மாணவர்களுக்கான பரிட்சைகள் ஆரம்பம்., எமது மாணவச் செல்வங்கள் அனைவருக்கும் தங்களுடைய திறமைகளை காட்டி பரீட்சைகளை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிப்பதுடன் உறுதுணையாகவும் இருப்போமாக.