திருமதி ஜெயராணி யோகிராஜ் இன்று 12/ 4/ 2023 கனடாவில்இறைபதம் அடைந்துள்ளார். மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் அறிய தரப்படும் .

Service Details :

Sunday, April 16th, 2023 5:00 P.M – 9:00 P.M

Monday, April 17th,2023 5:30 A.M – 7:30 A.M

Chapel Ridge Funeral Home

8911 Woodbine Avenue

MARKHAM,ON

அன்னாரின் குடும்ப துயரத்தில் இடைக்காடு வலை இணைய குழுமமும் தனது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.

தகவல்: குடும்பத்தினர்.